مرگ بر خامنه ای

مرگ بر خامنه ای
مرگ بر احمدی نژاد

سبز سبزم ریشه دارم

سبز سبزم ریشه دارم

Friday, April 16, 2010

عکس سکسی


عکس سکسی

1 comment:

  1. چرا مرگ بر احمدی نژِاد هر خری رئیس جمهور بشه همینه بگو خواهر مادر مسلمانان گاییدن کسی مسلمان زاده شد زنشو من گاییدم کسی که مسلمان زاده شد خواهرشو گاییدم بگو مرگ بر اسلام

    ReplyDelete